Meni Zapri

Lastnosti izolacijskih materialov

Lastnosti kablov so bolj ali manj pogojene (določene) z materiali iz katerih so ti izdelani. Zaradi tega je izbira materialov vitalnega pomena za izpolnjevanje predpisanih zahtev, ki jih morajo izpolnjevati. Požarne lastnosti, odpornost na kemikalije in vplive okolice, so v precejšnji meri odvisne od materiala iz katerega je izdelan plašč kabla. Spodaj boste našli povzetek najpogosteje uporabljanih izolacijskih materialov skupaj z njihovimi lastnostmi.

PVC

PVC je najbolj pogosto uporabljan material za izolacijo vodnikov in zunanjega zaščitnega plašča. Nezadostne dielektrične lastnosti preprečujejo uporabo PVC-ja kot izolacijskega materiala pri visokofrekvenčnih kablih. Temperaturni razpon PVC-ja je navadno od -25oC do +70oC. Z dodajanjem različnih substanc kot so stabilizatorji in mehčala se lastnosti PVC-ja spremenijo, tako da ustreza širokemu razponu različnih zahtev.
PVC vsebuje KLOR in zaradi tega ni brezhalogen (Halogenfree) material. Kabli s PVC zunanjo izolacijo imajo dobre požarne lastnosti in ponavadi zadovoljijo kriterijem IEC 60323-3 (zaviranje širjenja plamena/flame retardant), vendar PVC pri izpostavljenosti ognju emitira velike količine gostega črnega dima in jedkih plinov, ter zaradi tega ne izpolnjuje zahteve o minimalnih emisijah dimnih plinov IEC 61034, niti korozijskih in halogenih zahtev po IEC 60754. Svinčeni stabilizatorji so že leta uporabljani v PVC zmeseh za povečano življenjsko dobo in trajnost, vendar z okoljevarstvenega vidika njihova uporaba ni zaželena in leta 2002 z ROHS direktivo(ROHS DIREKTIVA 2002/95/ec) tudi odstranjeni pri izdelavi električnih in elektronskih izdelkih . Zaradi tega so bili razviti stabilizatorji, ki ne vsebujejo svinčevih primesi. Nekatera mehčala uporabljana v PVC zmeseh kot npr. DEHP lahko škodljivo vplivajo na plodnost pri moških. Trenutno potekajo prizadevanja za zamenjavo tudi teh mehčal.

BREZHALOGENE ZMESI

Brezhalogene termoplastične zmesi ali LSZH (Low Smoke Zero Halogen) zmesi so poliolefini (npr. polietilen, polipropilen ali podobni polimeri) polnjeni s sestavinami, ki zavirajo širjenje plamena. Ti materiali nimajo tako dobrih mehanskih lastnosti kot PVC, vendar so brezhalogeni, zavirajo širjenje plamena in ne povzročajo visoke emisije plinov.
Brezhalogeni materiali imajo skratka dobre požarne lastnosti in bodo zadovoljili kriterije zaviranja širjenja plamena IEC 60332-3, zahtevo o emisijah dimnih plinov IEC 601034, kot tudi korozijske in halogene zahteve IEC 60754. Njihova delovna temperatura je navadno v razponu od –20oC do +80oC. Zaradi tega so primerni za uporabo v zaprtih prostorih, vendar ne za uporabo na prostem.

POLIETILEN (PE)

Polietilen ima zelo dobre dielektrične in mehanske lastnosti, kot izolacijski material se ga lahko uporablja pri nižjih temperaturah kot PVC. Njegova delovna temperatura je navadno v razponu od -55oC do +80oC. Zaradi teh lastnosti je polietilen zelo uporaben kot izolacijski material pri visokofrekvenčnih kablih in kablih namenjenih za uporabo na prostem. PE izolacija je brezhalogena vendar zelo lahko gorljiva, zato ne izpolnjuje zahteve po zaviranju širjenja plamena IEC 60332-3.